AVE

Een paar afspraken voor het evenement tussen jou en ons

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

 1. De volgende Algemene Evenementvoorwaarden regelen de relatie tussen de deelnemers aan het evenement “Bier Bachelor″ en de organisator (hörsaal event UG (haftungsbeschränkt)).
 2. Door een ticket/deelnemersboekje te kopen, accepteert de deelnemer de algemene voorwaarden van het evenement volledig en zonder uitzondering.
 3. Met de aankoop van een individuele biervrijgezel (pakket) aanvaardt de klant ook de algemene voorwaarden van het evenement volledig en zonder uitzondering..

 

§ 2 Toegang tot het “Bier Vrijgezel” evenement

 1. Iedereen die ouder is dan 18 mag deelnemen aan het evenement.
 2. De aankoop van het deelnemersboekje/ticket (print@home) geeft de deelnemer recht op toegang tot het evenement op het tijdstip dat in het deelnemersboekje staat vermeld.
 3. De polsbandjes en vrijgezellencertificaten die bij de start worden uitgedeeld, geven recht op het nuttigen van de drankenspecials die op de avond van het evenement in de deelnemende locaties worden aangeboden. Deze worden meestal opgehangen in de horecagelegenheden.
 4. Een start eindigt na 20.00 uur. Na 20.15 uur vervalt het startrecht. De laatste starttijd kan worden gevonden onder het tabblad “Steden”.
 5. De Coronareglementen die van kracht zijn in de betreffende stad op het moment dat het evenement plaatsvindt, zijn van toepassing.
 6. De organisator behoudt zich het recht voor om de maatregelen ter bescherming van de deelnemers aan te scherpen.
 7. Als deelnemersgegevens onjuist worden ingevoerd, kan dit juridische gevolgen hebben of leiden tot uitsluiting van het evenement.. 

 

§ 4 Regels

 1. Daarnaast gelden de regels die vermeld staan op het deelnemersboekje voor de gehele duur van het evenement of de individuele afspraak.

  

§ 6 Terugkoop en ruil

 1. Het terugkopen of omruilen van reeds gekochte deelnemersboekjes/tickets (print@home) is uitgesloten.
 2. Dit geldt ook als de deelnemer(s) niet op de afgesproken tijd op de startlocatie zijn. Het deelnemersboekje/ticket verliest zijn geldigheid 15 minuten na de opgegeven starttijd, mits de start ter plaatse geen vertraging oploopt. Dit geldt voor zover hörsaal events verantwoordelijk is voor de vertraging. Er is geen compensatie voor zelf veroorzaakte vertragingen!
 3. Dit geldt ook als de deelnemer(s) niet op de afgesproken tijd op de startlocatie zijn. Het deelnemersboekje/ticket verliest zijn geldigheid 15 minuten na de opgegeven starttijd, mits de start ter plaatse geen vertraging oploopt. Dit geldt voor zover hörsaal events verantwoordelijk is voor de vertraging. Er is geen compensatie voor zelf veroorzaakte vertragingen!

 

§ 7 Toegang tot de locaties

 1. De toegang tot de deelnemende locaties is gratis. Mocht dit op korte termijn veranderen, dan wordt dit gecommuniceerd via de communicatiekanalen (bijv. Facebook, e-mail). Tenzij anders vermeld, is er op geen enkele locatie een minimum toegangsprijs.
 2. Die teilnehmenden Locations können aufgrund von zu hohem Alkoholkonsum den Ausschank von Alkohol etc. im Einzelfall verweigern.
 3. De respectieve restauranthouder hanteert de huisregels.
 4. Als er meerdere eindlocaties zijn, wordt gratis toegang verleend tot de eindlocatie die van tevoren is gereserveerd (gemarkeerd met een lint (kleur)): In de andere eindlocaties moet mogelijk apart worden betaald.
 5. Als er minder locaties beschikbaar zijn dan je nodig hebt voor je geplande afsluiting, kunnen er bijvoorbeeld twee drankjes worden genuttigd op één locatie. Dit wordt van tevoren gecommuniceerd via de communicatiekanalen (bijv. Facebook, e-mail).
 6. Als er problemen zijn met individuele locaties, moeten deelnemers voor 21.00 uur rechtstreeks contact opnemen met de organisator (bijv. Facebook, mobiele telefoon (er staat een mobiel telefoonnummer op de achterkant van de stadsplattegronden)).
 7. De Corona voorschriften van de betreffende stad op het moment van het evenement zijn van toepassing. Dit betekent ook dat alle deelnemers zich moeten houden aan de afstanden en specificaties op de locaties. Het kan zijn dat elke deelnemer moet in- en uitloggen op de locatie met behulp van de QR-code.
 8. §2.4 is ook van toepassing – restauranthouders hebben domiciliarechten of kunnen de toegang weigeren als er documenten ontbreken.

 

§ 8 Pers en foto’s

 1. Deelnemers gaan ermee akkoord dat er foto’s van hen worden gemaakt.
 2. De organisator mag foto’s genomen tijdens het evenement “Bier Bachelor” publiceren in lokale kranten en op de website van de organisator.
 3. De organisator mag individuele foto’s gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden.
 4. Voor het verwijderen van individuele foto’s van de website van de organisator moet rechtstreeks contact worden opgenomen met de organisator.

 

§ 9 Aansprakelijkheidscommissie

 1. De organisator sluit aansprakelijkheid voor goederen en diensten van derden (zoals de locaties) uit.
 2. In het geval van aansprakelijkheidsclaims moet de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de derde partij.
 3. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het negeren van de regels of ongeoorloofde handelingen tijdens het evenement “Bier Bachelor”.

 

§ 10 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering

 1. Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Plaats van uitvoering is de respectieve plaats van handeling. De bevoegde rechtbank is Osnabrück, Duitsland.

 

§ 11 Scheidbaarheid

 1. Indien een bepaling ongeldig is, blijven de overige bepalingen onaangetast. In dat geval streven de partijen ernaar de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die het economische en juridische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Stand 22.10.2023